Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä sivu sisältää Speed Up Agility Oy:n rekisteri- ja tietosuojaselosteen. Luotu 23.9.2018. Päivitetty 29.9.2019. 

Tämä tietosuojaseloste kertoo sinulle, kuinka yrityksemme ´”SpeedUp Agility Oy” huolehtii yksityisyydestäsi. Rekisteriin kerätyt “henkilötiedot” tarkoittavat tietoja, jotka liittyvät tunnistettavissa olevaan ihmiseen. Tästä selosteesta sinulle selviää miksi SpeedUp Agility Oy kerää ja miten käsittelee sekä suojaa henkilötietojasi. Hyväksyt rekisteri- ja tietosuojaselosteen ehdot käyttämällä tätä palvelua.

Rekisteriseloste

Tämä on SpeedUp Agility Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.  Laadittu 23.9.2018. Viimeisin muutos 23.9.2018.

Rekisterinpitäjä

SpeedUp Agility Oy, Marsupolku 2 D 1, 01480 Vantaa, Suomi

Henkilörekisteriä hoitava henkilö

SpeedUp Agility Oy / Rosa-Maria Ikäheimonen
Y-tunnus: 292316-6
Marsupolku 2 D 1, 01480 Vantaa
SUOMI
www.speedupagility.com
Puh: +358 44 275 3155
Sähköpostiosoite: info@speedupagility.com

Rekisterin nimi

Speed Up Agility Oy:n -asiakasrekisteri.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön vapaaehtoinen ja yksilöity suostumus uutiskirjeen tilaamiseen.

Keräämme palveluun rekisteröityjen ja rekisteröitymättömien käyttäjien käyttäjä- sekä analytiikka tietoja. Käytämme analytiikka tietojen keräämisessä evästeitä sekä Google Analyticsiä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on palvelun tarjoaminen, suoramarkkinointi yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito. Lisäksi henkilötietojen keräämisen ja evästeiden tarkoitus on tehdä markkinatutkimusta ja kehittää palvelua.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältönä on palvelun käyttäjän:

 • etunimi
 • sukunimi
 • kaupunki
 • jakamasi muut tiedot, kuten: kuvat, videot, linkit, kommentit, osoite ja puhelinnumero
 • sekä muu palvelun käyttämisen aikana luotu sisältö
 • sähköpostiosoite. Tietojen säilytysaika on toistaiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. SpeedUp Agility Oy ei siirrä markkinointirekisterissään olevia tietoja muuhun kuin asiakassuhteen ylläpitoon sekä markkinointitarkoituksiin sekä pyydettäessä asianosaisille ja viranomaiskäyttöön.

Rekisterin suojauksen perusteet

Tiedot säilytetään käyttöoikeuksiltaan rajoitetussa tietojärjestelmässä.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Asianomainen tai tämän asiamies voi milloin tahansa tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä ottamalla yhteyttä SpeedUp Agility Oy / Rosa-Maria Ikäheimoseen, info@speedupagility.com

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Mikäli henkilö haluaa tarkastaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisteri- ja tietosuojaselosteen päivittäminen

Päivitämme tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta jos toimintamme muuttuu. Lisäksi teemme lakisääteiset päivitykset. Kun tätä dokumenttia päivitetään, se kirjataan kohtaan “Rekisteriseloste”. Käy siis aika-ajoin lukemassa tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste läpi.

Yhteydenotot rekisteri- ja tietosuoja-asioissa

SpeedUp Agility Oy
Y-tunnus: 292316-6
Marsupolku 2 D 1, 01480 Vantaa
SUOMI
www.speedupagility.com/fi
Puh: +358 44 275 3155
Sähköpostiosoite: info@speedupagility.com

Palvelun käyttö- ja tilausehdot

Tämä sivu sisältää Speed Up Agility Oy:n palvelun Käyttö- ja tilausehdot. Luotu 5.12.2018. Päivitetty 7.11.2022.

Käyttö- ja tilausehdot

Speedupagility.com ja agilityfysiikka.fi – verkkosivustojen ja verkkopalveluiden käyttäjän (”Käyttäjä”) on hyväksyttävä kokonaisuudessaan nämä käyttö- ja tilausehdot (”Käyttö- ja tilausehdot”). Käyttäjällä tarkoitetaan yksityishenkilöä tai yritystä. Käyttäjä voi olla rekisteröitynyt tai rekisteröitymätön käyttäjä. Käyttö- ja tilausehdot muodostavat sopimuksen, jota palvelun tuottamisesta vastaava Speed Up Agility Oy (”Palveluntuottajaa”) ja Käyttäjä sitoutuvat noudattamaan asiakassuhteessa.

Kerromme näissä Käyttö- ja tilausehdoissa Speed Up Agility – verkkopalvelun sivustolla (”Sivusto”) julkaistavan aineiston käytön ehdoista sekä periaatteemme, jotka koskevat yksityisyyden suojaa.

Lisäksi kerromme näissä Käyttö- ja tilausehdoissa tarjoamamme Palveluiden (jäljempänä “SUA360 -premiumvalmennus” ja “Yksittäiset kurssit”) sekä muiden maksullisten tuotteiden tilauksiin ja toimituksiin liittyvät ehdot.

Sivuston käyttö ja palveluiden ostaminen on kielletty, jos näitä käyttö- ja tilausehtoja ei sitouduta noudattamaan.

Palvelun tuottaja:

SpeedUp Agility Oy

Marsupolku 2 D 1

01480 Vantaa

info@speedupagility.com

www.speedupagility.com/fi

Speed Up Agility Oy on merkitty Suomen Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Y-tunnus: 2923164-6

 1. Palvelun käyttäminen

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan SpeedUp Agility -verkkopalvelun SUA360 sekä yksittäisten kurssien (”Palvelu”) käyttöön ja Speed Up Agility -verkkosivustojen (www.speedupagility.com ja www.agilityfysiikka.fi)  (”Sivustot”) selaamiseen ja käyttöön.

Sivustoja voi selata ja osaa sen sisältöä käyttää ja lukea ilman rekisteröitymistä tai Palvelun ostamista. Käyttämällä sivustoa ilman rekisteröitymistä, sitoudut noudattamaan näitä Käyttöehtoja.

Sivustolla voi liittyä Palvelun uutiskirjeen tilaajaksi.

Palvelut ostetaan Sivuston verkkokaupasta, jonka yhteydessä rekisteröidytään samalla Palvelun Käyttäjäksi.

Ostamalla Palveluita tai tilaamalla uutiskirjeen hyväksyt tietojesi käsittelyyn liittyvät asiat, jotka ovat kerrottu rekisteri- ja tietosuojaselosteessa.

Rekisteröityneelle Käyttäjälle aukeaa oma tili (”Oma tili”) sekä pääsy vain rekisteröityneille käyttäjille tarkoitettuun SUA360 -verkkoympäristöön (”Valmennukseni”).

Palvelun käyttötarkoitus on jakaa tietoa ja ohjeita Käyttäjän suorituksen parantamiseen agilityssa ilman rekisteröitymistä Palvelun Käyttäjäksi. Lisäksi Palvelun tarkoitus on tuottaa harjoitusohjelmia, valmennuksia ja jakaa tietoa, joiden avulla Käyttäjä voi kehittää omaa fyysistä kuntoaan, sekä saada tietoa ja vinkkejä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ostamalla Palvelun verkkokaupasta tai suoraan palvelun tarjojalta. 

Käyttäjä ei saa omalla toiminnallaan vahingoittaa, ylikuormittaa tai aiheuttaa haittaa Palvelun toiminnalle tai aiheuttaa haittaa Palveluntuottajalle. Toisen Käyttäjän Palvelun käyttöön ei saa myöskään vaikuttaa haitallisesti.

Käyttäjä vastaa itse Sivuston ja Palvelun käyttämiseksi vaadittavien laitteiden ja yhteyksien hankinnasta sekä niiden toimivuudesta.

Sivuston ja Palvelun kieli on englanti ja suomi. Palveluntuottaja saattaa tarjota myös muun kielistä materiaalia.

 1.   Maksut palvelun käytöstä ja maksutavat

Sivustoon ja Palveluun kuuluu maksuttomia ja maksullisia osia. Palvelun hinnat on esitetty verkkokaupassa myytävien tuotteiden (”Tuote”) yhteydessä

SUA360 -premiumvalmennus on maksullinen valmennus.  Palvelun maksut veloitetaan laskulla kuukausittain, ellei toisin ole sovittu. SUA360 -premiumvalmennuksessa noudatetaan erillistä “Valmennussopimusta”, joka hyväksytään ennen valmennuksen alkamista. 

Palveluntuottaja voi tarjota Palvelun pääsääntöisesti maksullista osakokonaisuutta maksutta tai alennetulla hinnalla, erillisessä tarjouksessa määritellyin ehdoin.

Palvelun ostamiseen liittyvään aineistoon myönnetään pääsy 6 kuukauden ajaksi sen ostohetkestä alkaen ellei toisin ole ilmoitettu. SUA360 -valmennus on voimassa 3 kuukautta. 

Mikäli maksullisen Palvelun käytöstä sovittu maksu viivästyy, Palveluntuottajalla on oikeus veloittaa viivästyskorkoa erääntyneen summan osalta lain mukaisesti, mukaan lukien kohtuulliset perintäkulut ja lakisääteiset muistutuskulut

Käyttäjän Palveluun pääsyä rajoitetaan tai se keskeytetään, jos maksuviivästys sattuu

Maksutapahtumissa käytetään Palveluntuottajan hyväksymää maksunvälittäjää: Klarnaa, laskua tai käytössä olevia liikuntaetuja. 

 

 1. Tilauksen voimassaolo

Tilauksella (“Tilaus”) tarkoitetaan maksullisten Palveluiden käyttöä.

Maksullisen Palvelun käyttöoikeus alkaa siitä, kun Palveluntuottaja lähettää valmennussopimuksen sähköpostitse Käyttäjän Tilauksen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ja Käyttäjä hyväksyy sopimuksen. 

Speed Up Agility laskuttaa Tilauksen ostohetkellä. Jos Palveluun liittyy maksuton tutustumisjakso, käynnistyy tilaus vasta maksuttoman jakson jälkeen automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta. Käyttäjä voi päättää tilauksen Valmennussopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. 

 1.   Immateriaalioikeus

Sivustomme ja Palvelumme, mukaan lukien kolmannet osapuolet, pidättää kaikki oikeudet sivustolla julkaistavaan aineistoon.

Kaikki Sivustolla ja Palvelussa julkaistava aineisto, kuten: tekstit, videot, graafiset elementit ja kuvat ovat immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta.

Sivuston ja Palvelun sisältöä saa käyttää vain henkilökohtaiseen tarkoitukseen selaamalla, tulostamalla ja tallentamalla.

Sivustoa ja Palvelun sisältöä saa jakaa sosiaalisessa mediassa silloin, kun siihen on annettu lupa. Lupa on annettu, jos Sivustolla tai Palvelussa on käytössä sosiaalisen median jakopainikkeet.

Sivustolta ja Palvelusta tulostettuja tai tallennettuja sisältöjä ei saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen.

Käyttäjä voi jakaa tietoa Palvelun käytöstä teksteillä, kuvilla tai videoilla sosiaalisessa mediassa, huomioiden, että suoria jäljennöksiä ja kopioita aineistosta kokonaan tai osittain ei saa jakaa missään digitaalisessa tai paperisessa viestimessä.

 1.   Käyttäjätiedot ja käyttöoikeus

Palvelun Käyttäjäksi voi rekisteröityä vain täysi-ikäinen ja täysivaltainen luonnollinen henkilö, joka tarkoittaa yksityishenkilöä.

Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjä antaa vaaditut rekisteröinti- ja maksutiedot (”Käyttäjätiedot”). Tietojen avulla Käyttäjä yksilöidään ja tunnistetaan. Lisäksi Palvelun käyttämistä varten luodaan salasanalla suojattu tunnus (”Käyttäjätunnus”).

Käyttäjän syöttämät tiedot tulee olla Käyttäjän omia, oikeita ja ajantasaisia. Tietojen muuttuessa, Käyttäjä on velvollinen päivittämään tiedot.

 1.     Tietosuoja

Käyttäjä rekisteröidään Palvelun asiakasrekisteriin

Käyttäjän tietojen käsittelyyn liittyvät periaatteet on kerrottu Rekisteri- ja tietosuojaselosteessa. Käyttäjä hyväksyy periaatteet tilaamalla uutiskirjeet tai rekisteröityessään Palvelun Käyttäjäksi.

Palvelun käyttöön liittyvät tunnukset ovat käyttäjäkohtaisia eikä niitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Omalle Tilille ei saa päästä kukaan muu, kuin itse Käyttäjä. Jos tunnukset joutuvat ulkopuolisen tahon tietoon, tulee tästä ilmoittaa Palveluntuottajalle viipymättä.

 1.   Palvelun tuottajan velvollisuudet ja asiakkaan vastuut

Sivusto ja Palvelu tai sen osa voidaan ottaa tilapäisesti pois käytöstä muutostyön, päivityksen, huollon, asennuksen tai jonkun muun vastaavan syyn vuoksi ilman vahingonkorvausvastuuta. Pääsääntöisesti palvelu on käytössä 24 tuntia vuorokaudessa.

Tilapäisistä Käyttäjän kannalta olennaisista katkoksista pyritään tiedottamaan, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, Sivuston tai Palvelun välityksellä.

Sivusto ja Palvelu sisältää kolmansien osapuolien (”Yhteistyökumppaneiden”) sisältöä ja materiaalia. Näiden sisällöstä, saatavuudesta tai hinnoista ei anneta takeita, koska kyseiset tuotteet ja palvelut eivät ole Palveluntuottajan vaan kolmansien osapuolien tuottamia.

Palveluntuottaja ei vastaa sellaisesta vahingosta, jossa Käyttäjän syöttämien tietojen perusteella ei tavoiteta Käyttäjää

Palvelun ja Sivuston sisältö liittyy liikuntaan ja urheiluun, johon liittyy aina tiettyjä riskejä. Käyttäjä käyttää Palvelua omalla vastuullaan ja vakuutuksellaan vapauttaen Speed Up Agility Oy:n ja sen henkilökunnan vastuusta välittömiin ja välillisiin vahinkoihin, jotka liittyvät Sivustomme ja Palvelumme sisältöön ja niiden käyttöön.

Jos Käyttäjä kärsii sydän- ja verisuonisairauksista, tuki- ja liikuntaelimen sairauksista tai hänellä on jokin terveydellinen este tai haitta Käyttäjän kysyä hoitavalta taholta lupa ja mielipide Palvelun harjoitusohjelmien ja valmennuksien suorittamiseen tai Sivustolla ja Palvelussa annettujen vinkkien ja neuvojen noudattamiseen.

Palveluntuottaja ei tarjoa erillistä konsultaatiota liikuntaan ja urheiluun liittyvissä kysymyksissä, ellei niin erikseen sovita

 1.   Käyttöehtojen voimassaoloaika ja muuttaminen

Keskinäinen asiakassuhde Käyttäjän ja Palveluntuottajan välillä astuvat voimaan, Käyttäjän hyväksyessä nämä Käyttöehdot

Rekisteröityneelle Käyttäjälle luodaan tunnukset Omaan Tiliin. Rekisteröitymätön Käyttäjä voi selata ja käyttää Sivustoa ilman tunnuksia.

Käyttöoikeus voidaan perua tai evätä sellaiselta Käyttäjältä, jonka tiedot eivät ole luotettavia, asiallisia tai Käyttäjä ei ole noudattanut näitä Käyttöehtoja tai lakia toiminnassaan

Käyttöehdot velvoittavat rekisteröityä Käyttäjää ja Palveluntuottajaa vähintään 6 kuukauden ajan ostohetkestä, ellei toisin mainita. Rekisteröitymätöntä Käyttäjää nämä Käyttöehdot sitovat soveltuvin osin, aina kun Käyttäjä selaa Sivustoa.

Näitä Käyttöehtoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta Sivuston tai Palvelun toiminnan muuttuessa. Päivitys kirjataan Käyttöehtojen alkuun. Sen vuoksi käythän lukemassa nämä Käyttöehdot aika-ajoin.